Tariefbeschikking Nederlandse Zorgautoriteit

Hieronder vindt een PDF-bestand met een overzicht van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar http://www.vergelijkmondzorg.nl/tandartsverzekering/#tandartsverzekeringen

Vragen over uw rekening

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Netpoint. Neem voor vragen over uw rekening en voor de betalingsvoorwaarden contact op met Netpoint. U kunt via het reactieformulier reageren of via onderstaande contactgegevens.

Wilt u reageren via het contactformulier?

Contactgegevens Netpoint

Website: www.uwdeclaraties.nl
Elzenweg 31a
5144 MB Waalwijk
Telefoon algemene vragen: 0900-6876468

Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij www.allesoverhetgebit.nl.

 Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg 2016